Hverdagskjole Hverdagskjole Hverdagskjole Essentials Hverdagskjole Zalando Zalando Zalando Essentials Essentials Hverdagskjole Zalando Essentials Essentials Zalando Tq66CHxEw


Essentials Essentials Zalando Hverdagskjole Essentials Hverdagskjole Essentials Zalando Essentials Hverdagskjole Hverdagskjole Hverdagskjole Zalando Zalando Zalando
Hverdagskjole Hverdagskjole Hverdagskjole Essentials Hverdagskjole Zalando Zalando Zalando Essentials Essentials Hverdagskjole Zalando Essentials Essentials Zalando Tq66CHxEw Hverdagskjole Hverdagskjole Hverdagskjole Essentials Hverdagskjole Zalando Zalando Zalando Essentials Essentials Hverdagskjole Zalando Essentials Essentials Zalando Tq66CHxEw Hverdagskjole Hverdagskjole Hverdagskjole Essentials Hverdagskjole Zalando Zalando Zalando Essentials Essentials Hverdagskjole Zalando Essentials Essentials Zalando Tq66CHxEw Hverdagskjole Hverdagskjole Hverdagskjole Essentials Hverdagskjole Zalando Zalando Zalando Essentials Essentials Hverdagskjole Zalando Essentials Essentials Zalando Tq66CHxEw Hverdagskjole Hverdagskjole Hverdagskjole Essentials Hverdagskjole Zalando Zalando Zalando Essentials Essentials Hverdagskjole Zalando Essentials Essentials Zalando Tq66CHxEw Hverdagskjole Hverdagskjole Hverdagskjole Essentials Hverdagskjole Zalando Zalando Zalando Essentials Essentials Hverdagskjole Zalando Essentials Essentials Zalando Tq66CHxEw
 
BH Bodyfashion Bodyfashion MAGIC MAGIC Stroppeløs BH Bodyfashion MAGIC Stroppeløs Stroppeløs zq5wXxP   
FAYZA Diesel jeans NE fit Relaxed wXxvTw74q
Zalando Essentials Zalando Essentials Zalando Hverdagskjole Hverdagskjole Essentials Zalando Zalando Essentials Essentials Hverdagskjole Hverdagskjole Hverdagskjole   Om NBLF
  Kaffe Kjole LENE DRESS Kjole LENE Kjole DRESS LENE Kaffe Kjole Kaffe Kaffe DRESS DRESS LENE Kaffe LENE At1wd1nq8 Essentials Hverdagskjole Hverdagskjole Essentials Essentials Zalando Hverdagskjole Essentials Zalando Zalando Zalando Essentials Zalando Hverdagskjole Hverdagskjole
Essentials Essentials Hverdagskjole Essentials Zalando Essentials Hverdagskjole Zalando Hverdagskjole Zalando Zalando Hverdagskjole Hverdagskjole Essentials Zalando  
  JUMPER Jumper amp;Odd BASIC Curvy Even TtwZYqT
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  DRESS DRESS Sparkz Kjole Sparkz DRESS Sparkz ROSEMARY Kjole Kjole ROSEMARY ROSEMARY zAFBfnqF Zalando Essentials Hverdagskjole Zalando Essentials Zalando Zalando Hverdagskjole Essentials Essentials Hverdagskjole Essentials Hverdagskjole Hverdagskjole Zalando
  Temperaturer
 
  skjørt Field skjørt Field Anna Fotsidt Anna Fotsidt Field Fotsidt Anna fvF4qxz1
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
Zalando Hverdagskjole Hverdagskjole Hverdagskjole Zalando Essentials Zalando Zalando Hverdagskjole Essentials Essentials Hverdagskjole Essentials Essentials Zalando   Tunika ONLY ONLNOVA MARILYN ONLY ONLNOVA xIqXYwPn05
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  line REDRINA HUGO skjørt A REDRINA HUGO dIFEqEwB
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 
Essentials Hverdagskjole Zalando Hverdagskjole Hverdagskjole Zalando Hverdagskjole Essentials Hverdagskjole Zalando Essentials Zalando Essentials Zalando Essentials
Zalando Hverdagskjole Essentials Zalando Hverdagskjole Zalando Hverdagskjole Essentials Zalando Hverdagskjole Hverdagskjole Essentials Essentials Zalando Essentials  
JOKKI Monki Monki JOKKI Skjorte zqaxZUw  

DISTINKSJONER

Av Per Ole Sivertsen 
29.01.2015
 
Det ryktes om at det er noen brannvesen som ikke vil følge anbefalingen til NBLF og heller gå for distinksjoner med gull som bunnfarge på hylsene/epålettene. Det er både synd og dumt hvis det innføres noe annet i noen brannvesen enn det NBLF har som anbefaling. Utformingen med gull som bunnfarge på hylsene/epålettene var foreslått og ble forkastet på et landsrådsmøte til NBLF. Det var mange innspill til arbeidsgruppen og det endelige forlaget til gruppen ble enstemmig vedtatt på generalforsamlingen i 2013.
-

Under Anbefalinger i menyen til venstre på våre nettsider finnes denne anbefalingen. Det var mye frem og tilbake med utforming av distinksjonene hvor blant annet også gule (gull) hylser var vurdert med ble forkastet på et landsrådsmøte. Til slutt ble distinksjonene slik det er beskrevet i kapittel 3 og i vedlegg 1. Det ble sørget for å lage nok nivåer slik at alle brannvesen i skulle finne sine nivå i lederhierarkiet. For de fleste er det for mange nivå, men det er bare å la være å bruke de distinksjonene hvis man ikke har nivået. Distinksjonene i anbefalingen bryter ikke med dagens utforming (sort og sølv), men har fått lagt til et eikeløvpå de tre øverste nivåene.

Her er lenken til anbefalingen: 2nd LEYA Day Day Skinnbukser LEYA 2nd Skinnbukser qt1TwR

-

Bluser BLOUSE Monki WENDY WENDY Monki BLOUSE qwTHOXU

Kommentarer til denne nyheten:
 
WENDY WENDY Monki Monki Bluser Monki WENDY BLOUSE Bluser BLOUSE BLOUSE Monki WENDY Bluser Bluser Monki WENDY BLOUSE x17nqpUp0R
11.02.2015, skrevet av Nils-Erik Haagenrud
Skjønner at dette skaper engasjement, men har en forståelse for at vi må tilpasse oss organisasjonene og utviklingen i en del av de store interkommunale brann- og redningstjenestene. Det er viktig at det er forutsigbart og ryddig så lenge vi bruker distinksjoner. Så får vi se om DSB eller justis kanskje har en mening etterhvert:)
langermet off Topper Monki green URSULA HTqzOfwn
29.01.2015, skrevet av Per Ole Sivertsen
Kompromisset ble de "gamle" men med eikeløv. Det er eikeløvet gjør den visuelle forskjellen og ikke bredder på striper og størrelser på stjerner. Alle klarer å se forskjellen på de anbefalte distinksjonene så derfor ble det ikke nødvendig med gull.
29.01.2015, skrevet av Jan Fausk
Dette blir ikke bare synd og dumt, heller lettere tragikomisk. Er det virkelig så om å gjøre å få gull på skuldrene? Hva med å søke jobb i en etat som har sådanne? Hva hvis alle brannvesen innfører egne distinksjoner? Hele brannetaten vil bli latterliggjort! Hvor er vårt fagdirektorat eller fagdepartement i denne saken? Som alle forstår så haster det med å få vedtatt et NASJONALT uniformsreglement der det en gang for alltid blir bestemt distinksjoner, hjelmfarver, fagmerking, ledermerking, farve på refleksvester osv. Jeg mener at DSB eller Justisdepartementet snarest bør skjære gjennom og vedta det anbefalte uniformsreglementet fra NBLF, det er mer enn godt nok. Og husk: Reglementet vi bruker idag er også et gammelt "anbefalt" uniformsreglement utarbeidet av NBLF.
29.01.2015, skrevet av Dag Christian Holte
Støtter kommentaren og forslaget til Bjerke. Nordre Follo brannvesen IKS hadde overbrannmester med smal stripe og små stjerner. Vi gikk vekk fra dette, da det skapte intern frustrasjon og at utenforstående ikke forstå forskjellen mellom smale og brede striper. NFB kommer ikke til å innføre anbefalingen til NBLF.
29.01.2015, skrevet av Jan Gaute Bjerke
Som Sivertsen kjenner til så er det Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS som etter utvidelse og behov for flere distinksjonsnivåer har besluttet å innføre nytt reglement. Vi har fulgt med på den prosessen NBLF gjennomførte for å foreslå et nytt reglement. Forslagene var mange og forskjellige. Det siste NBLF-forslaget er etter min mening ikke hensiktsmessig. Det er en salig blanding av store og små stjerner, og smale og brede striper og lite harmonisert med andre etater. Forslag er på den bakgrunn vanskelig å skjønne for oss internt i brann- og redningsvesenene, og enda vanskeligere for de vi samarbeider med. NBLF er en interesseorganisasjon for oss brannbefal, og kan foreslå, men har ingen myndighet. Slike beslutninger skulle selvfølgelig vært fatte av myndighetene (les DSB) med tanke på likhet og harmonisering med øvrige etater og beredskapsaktører. NRBR har valgt det beste i fra tidligere forslag og utviklet dette etter vårt behov. UniformPartner produserer nå vårt konsept, og de som ønsker kan få tilsendt oversikten fra meg (jan.gaute.bjerke@nrbr.no).
Topper Monki Monki URSULA langermet URSULA F7t7qwZ
Hverdagskjole Hverdagskjole Zalando Hverdagskjole Essentials Essentials Zalando Hverdagskjole Zalando Zalando Essentials Essentials Hverdagskjole Zalando Essentials
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

Zalando Hverdagskjole Essentials Zalando Essentials Zalando Hverdagskjole Hverdagskjole Essentials Hverdagskjole Essentials Hverdagskjole Zalando Zalando Essentials  Webredaktør: amp;Odd active Even Even active amp;Odd Sportsjakke awqZvZ

Essentials Hverdagskjole Essentials Hverdagskjole Zalando Zalando Essentials Zalando Essentials Hverdagskjole Hverdagskjole Zalando Zalando Hverdagskjole Essentials  

      HVA SKJER?
CUT Baker Ted SHOULDER OUT BENNAH Ballkjole DRESS wp6Eq0
Essentials Essentials Zalando Hverdagskjole Zalando Zalando Zalando Zalando Essentials Hverdagskjole Hverdagskjole Essentials Essentials Hverdagskjole Hverdagskjole SEPTEMBER 2018
27.09. BRANN & REDNING 20...
NOVEMBER 2018
06.11. Nordic Conference ...
Zalando Essentials Hverdagskjole Zalando Essentials Zalando Hverdagskjole Essentials Essentials Hverdagskjole Zalando Zalando Hverdagskjole Hverdagskjole Essentials JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

Zalando Hverdagskjole Hverdagskjole Hverdagskjole Essentials Hverdagskjole Zalando Essentials Hverdagskjole Essentials Zalando Essentials Zalando Essentials Zalando  

  ANNONSER
 
Essentials Hverdagskjole Hverdagskjole Zalando Hverdagskjole Essentials Essentials Hverdagskjole Zalando Zalando Hverdagskjole Zalando Essentials Zalando Essentials
MANUELI FAUNA Ted Baker NECK OPULENT BOW Sommerkjole V x6q8qR5t


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann

Overmateriale: 95% bomull, 5% elastan Materiale: Jersey Vedlikeholdsråd: Kan ikke tørkes i tørketrommel, Maskinvask på 30°C