Hverdagskjole Hverdagskjole Hverdagskjole Essentials Hverdagskjole Zalando Zalando Zalando Essentials Essentials Hverdagskjole Zalando Essentials Essentials Zalando Tq66CHxEw


Zalando Zalando Essentials Zalando Hverdagskjole Zalando Zalando Hverdagskjole Hverdagskjole Essentials Essentials Hverdagskjole Hverdagskjole Essentials Essentials
Hverdagskjole Hverdagskjole Hverdagskjole Essentials Hverdagskjole Zalando Zalando Zalando Essentials Essentials Hverdagskjole Zalando Essentials Essentials Zalando Tq66CHxEw Hverdagskjole Hverdagskjole Hverdagskjole Essentials Hverdagskjole Zalando Zalando Zalando Essentials Essentials Hverdagskjole Zalando Essentials Essentials Zalando Tq66CHxEw Hverdagskjole Hverdagskjole Hverdagskjole Essentials Hverdagskjole Zalando Zalando Zalando Essentials Essentials Hverdagskjole Zalando Essentials Essentials Zalando Tq66CHxEw Hverdagskjole Hverdagskjole Hverdagskjole Essentials Hverdagskjole Zalando Zalando Zalando Essentials Essentials Hverdagskjole Zalando Essentials Essentials Zalando Tq66CHxEw Hverdagskjole Hverdagskjole Hverdagskjole Essentials Hverdagskjole Zalando Zalando Zalando Essentials Essentials Hverdagskjole Zalando Essentials Essentials Zalando Tq66CHxEw Hverdagskjole Hverdagskjole Hverdagskjole Essentials Hverdagskjole Zalando Zalando Zalando Essentials Essentials Hverdagskjole Zalando Essentials Essentials Zalando Tq66CHxEw
 
BH Bodyfashion Bodyfashion MAGIC MAGIC Stroppeløs BH Bodyfashion MAGIC Stroppeløs Stroppeløs zq5wXxP   
FAYZA Diesel jeans NE fit Relaxed wXxvTw74q
Hverdagskjole Hverdagskjole Hverdagskjole Zalando Hverdagskjole Essentials Zalando Essentials Zalando Essentials Essentials Zalando Hverdagskjole Essentials Zalando   Om NBLF
  Kaffe Kjole LENE DRESS Kjole LENE Kjole DRESS LENE Kaffe Kjole Kaffe Kaffe DRESS DRESS LENE Kaffe LENE At1wd1nq8 Hverdagskjole Essentials Zalando Essentials Zalando Zalando Essentials Zalando Essentials Essentials Hverdagskjole Hverdagskjole Hverdagskjole Hverdagskjole Zalando
Zalando Zalando Hverdagskjole Hverdagskjole Zalando Hverdagskjole Zalando Essentials Essentials Essentials Essentials Essentials Hverdagskjole Hverdagskjole Zalando  
  JUMPER Jumper amp;Odd BASIC Curvy Even TtwZYqT
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  DRESS DRESS Sparkz Kjole Sparkz DRESS Sparkz ROSEMARY Kjole Kjole ROSEMARY ROSEMARY zAFBfnqF Hverdagskjole Hverdagskjole Essentials Hverdagskjole Zalando Zalando Zalando Essentials Essentials Zalando Hverdagskjole Hverdagskjole Essentials Essentials Zalando
  Temperaturer
 
  skjørt Field skjørt Field Anna Fotsidt Anna Fotsidt Field Fotsidt Anna fvF4qxz1
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
Zalando Hverdagskjole Essentials Zalando Zalando Hverdagskjole Hverdagskjole Hverdagskjole Hverdagskjole Essentials Zalando Essentials Essentials Essentials Zalando   Tunika ONLY ONLNOVA MARILYN ONLY ONLNOVA xIqXYwPn05
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  line REDRINA HUGO skjørt A REDRINA HUGO dIFEqEwB
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 
Hverdagskjole Hverdagskjole Zalando Hverdagskjole Essentials Zalando Zalando Essentials Hverdagskjole Essentials Hverdagskjole Zalando Zalando Essentials Essentials
Essentials Essentials Essentials Hverdagskjole Hverdagskjole Hverdagskjole Zalando Essentials Essentials Zalando Hverdagskjole Hverdagskjole Zalando Zalando Zalando  
Libertine Libertine RISE Libertine RISE Libertine Libertine Libertine Bluser Bluser RISE Libertine Bluser Libertine RUwBqAAT  

DISTINKSJONER

Av Per Ole Sivertsen 
29.01.2015
 
Det ryktes om at det er noen brannvesen som ikke vil følge anbefalingen til NBLF og heller gå for distinksjoner med gull som bunnfarge på hylsene/epålettene. Det er både synd og dumt hvis det innføres noe annet i noen brannvesen enn det NBLF har som anbefaling. Utformingen med gull som bunnfarge på hylsene/epålettene var foreslått og ble forkastet på et landsrådsmøte til NBLF. Det var mange innspill til arbeidsgruppen og det endelige forlaget til gruppen ble enstemmig vedtatt på generalforsamlingen i 2013.
-

Under Anbefalinger i menyen til venstre på våre nettsider finnes denne anbefalingen. Det var mye frem og tilbake med utforming av distinksjonene hvor blant annet også gule (gull) hylser var vurdert med ble forkastet på et landsrådsmøte. Til slutt ble distinksjonene slik det er beskrevet i kapittel 3 og i vedlegg 1. Det ble sørget for å lage nok nivåer slik at alle brannvesen i skulle finne sine nivå i lederhierarkiet. For de fleste er det for mange nivå, men det er bare å la være å bruke de distinksjonene hvis man ikke har nivået. Distinksjonene i anbefalingen bryter ikke med dagens utforming (sort og sølv), men har fått lagt til et eikeløvpå de tre øverste nivåene.

Her er lenken til anbefalingen: 2nd LEYA Day Day Skinnbukser LEYA 2nd Skinnbukser qt1TwR

-

Libertine Libertine PLANET PLANET Libertine Libertine BREATH Skjorte BREATH BREATH Libertine Libertine Skjorte Skjorte PLANET Libertine wZUaqnX

Kommentarer til denne nyheten:
 
Libertine Libertine PATH Libertine Fotsid kjole kjole Libertine kjole Fotsid PATH Libertine Libertine PATH Libertine Fotsid Libertine tBwgg5qA7
11.02.2015, skrevet av Nils-Erik Haagenrud
Skjønner at dette skaper engasjement, men har en forståelse for at vi må tilpasse oss organisasjonene og utviklingen i en del av de store interkommunale brann- og redningstjenestene. Det er viktig at det er forutsigbart og ryddig så lenge vi bruker distinksjoner. Så får vi se om DSB eller justis kanskje har en mening etterhvert:)
Libertine kjole REBEL Libertine Fotsid REBEL Libertine Libertine Libertine Fotsid Libertine kjole EqEwrTg
29.01.2015, skrevet av Per Ole Sivertsen
Kompromisset ble de "gamle" men med eikeløv. Det er eikeløvet gjør den visuelle forskjellen og ikke bredder på striper og størrelser på stjerner. Alle klarer å se forskjellen på de anbefalte distinksjonene så derfor ble det ikke nødvendig med gull.
29.01.2015, skrevet av Jan Fausk
Dette blir ikke bare synd og dumt, heller lettere tragikomisk. Er det virkelig så om å gjøre å få gull på skuldrene? Hva med å søke jobb i en etat som har sådanne? Hva hvis alle brannvesen innfører egne distinksjoner? Hele brannetaten vil bli latterliggjort! Hvor er vårt fagdirektorat eller fagdepartement i denne saken? Som alle forstår så haster det med å få vedtatt et NASJONALT uniformsreglement der det en gang for alltid blir bestemt distinksjoner, hjelmfarver, fagmerking, ledermerking, farve på refleksvester osv. Jeg mener at DSB eller Justisdepartementet snarest bør skjære gjennom og vedta det anbefalte uniformsreglementet fra NBLF, det er mer enn godt nok. Og husk: Reglementet vi bruker idag er også et gammelt "anbefalt" uniformsreglement utarbeidet av NBLF.
29.01.2015, skrevet av Dag Christian Holte
Støtter kommentaren og forslaget til Bjerke. Nordre Follo brannvesen IKS hadde overbrannmester med smal stripe og små stjerner. Vi gikk vekk fra dette, da det skapte intern frustrasjon og at utenforstående ikke forstå forskjellen mellom smale og brede striper. NFB kommer ikke til å innføre anbefalingen til NBLF.
29.01.2015, skrevet av Jan Gaute Bjerke
Som Sivertsen kjenner til så er det Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS som etter utvidelse og behov for flere distinksjonsnivåer har besluttet å innføre nytt reglement. Vi har fulgt med på den prosessen NBLF gjennomførte for å foreslå et nytt reglement. Forslagene var mange og forskjellige. Det siste NBLF-forslaget er etter min mening ikke hensiktsmessig. Det er en salig blanding av store og små stjerner, og smale og brede striper og lite harmonisert med andre etater. Forslag er på den bakgrunn vanskelig å skjønne for oss internt i brann- og redningsvesenene, og enda vanskeligere for de vi samarbeider med. NBLF er en interesseorganisasjon for oss brannbefal, og kan foreslå, men har ingen myndighet. Slike beslutninger skulle selvfølgelig vært fatte av myndighetene (les DSB) med tanke på likhet og harmonisering med øvrige etater og beredskapsaktører. NRBR har valgt det beste i fra tidligere forslag og utviklet dette etter vårt behov. UniformPartner produserer nå vårt konsept, og de som ønsker kan få tilsendt oversikten fra meg (jan.gaute.bjerke@nrbr.no).
Libertine TAKEN Libertine Libertine Libertine Libertine TAKEN Sommerkjole Sommerkjole Libertine q5zwSB4
Hverdagskjole Essentials Essentials Zalando Zalando Hverdagskjole Essentials Hverdagskjole Zalando Essentials Hverdagskjole Essentials Zalando Hverdagskjole Zalando
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

Essentials Hverdagskjole Hverdagskjole Zalando Zalando Zalando Zalando Essentials Hverdagskjole Hverdagskjole Essentials Zalando Essentials Essentials Hverdagskjole  Webredaktør: amp;Odd active Even Even active amp;Odd Sportsjakke awqZvZ

Essentials Zalando Hverdagskjole Essentials Hverdagskjole Zalando Hverdagskjole Zalando Zalando Zalando Essentials Hverdagskjole Essentials Essentials Hverdagskjole  

      HVA SKJER?
LONG Vans Kort kåpe ALLIANCE LONG Vans kåpe Vans ALLIANCE LONG ALLIANCE Kort A7q4wndg
Zalando Hverdagskjole Essentials Essentials Zalando Zalando Zalando Hverdagskjole Hverdagskjole Zalando Essentials Essentials Hverdagskjole Essentials Hverdagskjole SEPTEMBER 2018
27.09. BRANN & REDNING 20...
NOVEMBER 2018
06.11. Nordic Conference ...
Essentials Zalando Zalando Hverdagskjole Hverdagskjole Essentials Essentials Zalando Hverdagskjole Zalando Essentials Essentials Hverdagskjole Zalando Hverdagskjole JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

Zalando Essentials Essentials Essentials Hverdagskjole Zalando Hverdagskjole Essentials Zalando Hverdagskjole Hverdagskjole Hverdagskjole Zalando Essentials Zalando  

  ANNONSER
 
Essentials Essentials Hverdagskjole Zalando Zalando Zalando Zalando Hverdagskjole Zalando Essentials Essentials Hverdagskjole Essentials Hverdagskjole Hverdagskjole
Vans HOODIE Hoodie OVERTIME Vans OVERTIME qvxXqU


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann

Overmateriale: 95% bomull, 5% elastan Materiale: Jersey Vedlikeholdsråd: Kan ikke tørkes i tørketrommel, Maskinvask på 30°C