Etter fire måneder av førstegangstjenesten har man mulighet til å bli utnevnt til visekorporal.
Dette er den høyeste graden en vernepliktig kan få i løpet av sin førstegangstjeneste, og hos oss
ble utnevnelsen gitt av kompanisjef, kaptein Brække. De som blir visekorporaler har vist gode
holdninger, jobber hardt og har bevist for sitt befal at de kan takle mer arbeid og ansvar.

Essentials Zalando Treningsjakke Zalando Treningsjakke Zalando Zalando Zalando Essentials Treningsjakke Zalando Treningsjakke Essentials Essentials Treningsjakke Essentials Essentials I løpet av februar fikk 15 av våre gardister æren av å motta en ny distinksjon med visekorporalenes vinkel på. Dette er merket på paradeuniformen med en rød krone på venstre skulder og fløyte hengende fra skulderen til knappene på jakken.

Selected Jumper Femme SLFTANCY O NECK qWwFqYC

Selected Jumper Femme SLFTANCY O NECK qWwFqYC

Den røde kronen på paradeuniformen.

Fra musikktroppen:
Visekorporal Andersen, Grindbakken, Landmark, Hauan, Ringdal, Lindøe, Erga, Haugli, Stavland
og Heffermehl. Samtlige, sett bort i fra visekorporal Stavland og Heffermehl, har fått utnevnelsen
pga. sin gode jobb som lagleder. Stavland er signaltroppens vaktskriver og Heffermehl er troppens lastesjef.

Fra drilltroppen:
Essentials Essentials Treningsjakke Zalando Treningsjakke Essentials Zalando Treningsjakke Treningsjakke Essentials Essentials Essentials Zalando Zalando Zalando Zalando Treningsjakke
Visekorporal Osen, Tangen, Fjeldet, Bergan og Hegge, hvorav samtlige, bortsett fra visekorporal
Hegge også er utnevnt for sin laglederjobb. Hegge er troppens børsemaker.

Selected Jumper Femme SLFTANCY O NECK qWwFqYC

3.Gardekompanis visekorporaler fra musikk- og drilltroppen.

ON GAP UTILITY GAP PULL Shorts PULL PnH6ftqw

Gratulerer til samtlige med sin nye grad, og fortsett med det gode arbeidet!

Selected Jumper Femme SLFTANCY O NECK qWwFqYC

Hilsen Gardist Blegeberg