Etter fire måneder av førstegangstjenesten har man mulighet til å bli utnevnt til visekorporal.
Dette er den høyeste graden en vernepliktig kan få i løpet av sin førstegangstjeneste, og hos oss
ble utnevnelsen gitt av kompanisjef, kaptein Brække. De som blir visekorporaler har vist gode
holdninger, jobber hardt og har bevist for sitt befal at de kan takle mer arbeid og ansvar.

Essentials Zalando Essentials Maternity langermet Maternity Maternity langermet Zalando Zalando Topper Essentials Topper Topper I løpet av februar fikk 15 av våre gardister æren av å motta en ny distinksjon med visekorporalenes vinkel på. Dette er merket på paradeuniformen med en rød krone på venstre skulder og fløyte hengende fra skulderen til knappene på jakken.

Selected Jumper Femme SLFTANCY O NECK qWwFqYC

Selected Jumper Femme SLFTANCY O NECK qWwFqYC

Den røde kronen på paradeuniformen.

Fra musikktroppen:
Visekorporal Andersen, Grindbakken, Landmark, Hauan, Ringdal, Lindøe, Erga, Haugli, Stavland
og Heffermehl. Samtlige, sett bort i fra visekorporal Stavland og Heffermehl, har fått utnevnelsen
pga. sin gode jobb som lagleder. Stavland er signaltroppens vaktskriver og Heffermehl er troppens lastesjef.

Fra drilltroppen:
Maternity Topper Zalando Maternity Maternity Essentials langermet Zalando Essentials Zalando Essentials Topper langermet Topper
Visekorporal Osen, Tangen, Fjeldet, Bergan og Hegge, hvorav samtlige, bortsett fra visekorporal
Hegge også er utnevnt for sin laglederjobb. Hegge er troppens børsemaker.

Selected Jumper Femme SLFTANCY O NECK qWwFqYC

3.Gardekompanis visekorporaler fra musikk- og drilltroppen.

NUPTSE North RETRO Face Vest 1996 The qISdBI

Gratulerer til samtlige med sin nye grad, og fortsett med det gode arbeidet!

Selected Jumper Femme SLFTANCY O NECK qWwFqYC

Hilsen Gardist Blegeberg