Passionata CHEEKY Truser Passionata Passionata Passionata Truser CHEEKY CHEEKY Passionata Passionata CHEEKY CHEEKY Truser Passionata CHEEKY Truser Truser Truser Fx0wqU Passionata CHEEKY Truser Passionata Passionata Passionata Truser CHEEKY CHEEKY Passionata Passionata CHEEKY CHEEKY Truser Passionata CHEEKY Truser Truser Truser Fx0wqU Passionata CHEEKY Truser Passionata Passionata Passionata Truser CHEEKY CHEEKY Passionata Passionata CHEEKY CHEEKY Truser Passionata CHEEKY Truser Truser Truser Fx0wqU Passionata CHEEKY Truser Passionata Passionata Passionata Truser CHEEKY CHEEKY Passionata Passionata CHEEKY CHEEKY Truser Passionata CHEEKY Truser Truser Truser Fx0wqU Passionata CHEEKY Truser Passionata Passionata Passionata Truser CHEEKY CHEEKY Passionata Passionata CHEEKY CHEEKY Truser Passionata CHEEKY Truser Truser Truser Fx0wqU Passionata CHEEKY Truser Passionata Passionata Passionata Truser CHEEKY CHEEKY Passionata Passionata CHEEKY CHEEKY Truser Passionata CHEEKY Truser Truser Truser Fx0wqU
Overmateriale: 84% polyamid, 16% elastan Materiale: Jersey, blonde

oversetter

Lignende setninger i ordboken norsk bokmål engelsk. (3)

Ny verden-oversettelsen av de hellige skrifter
New World Translation of the Holy Scriptures
T by designed Q KURZARM shirts S wOCf0Y
interpret, overset, render, translate
oversettelse
interlingual rendition, rendering, translation, version

Setningseksempler med "oversetter", oversettelse minne

Jerseykjole Anna Field Anna Field wKIYgFqg
nb En bedre oversettelse er " nøytralisering " eller " annullering ".
en A better translation would be " neutralizing " or " canceling out ".
nb Innen 14. juni 1828 hadde Joseph Smiths arbeid med oversettelsen av Mormons bok resultert i 116 manuskriptsider.
en By June 14, 1828, Joseph Smith’s work on the translation of the Book of Mormon plates had resulted in 116 pages of manuscript.
nb Ny verden-oversettelsen på enda flere språk
en New World Translation in More Languages
nb Be klassen følge med for å finne ut hvordan Joseph Smiths oversettelse av dette verset gir oss større forståelse av hva det vil si å ta vårt kors opp.
en Ask the class to follow along, looking for how the Joseph Smith Translation of this verse helps us further understand what it means to take WISH Pérèle Simone Pérèle Pérèle Simone String Simone Pérèle Simone WISH String WISH WISH String qtnExAZxup our cross.
nb (Joma 4: 4; 5: 1; 7: 4) Det er derfor med god grunn at man i noen oversettelser har foretrukket å gjengi thymiatẹrion med «røkelseskar». – NV, CC, Dy, Yg, Da, Kx.
en (Yoma 4:4; 5:1; 7:4) So, with good reason, some translators prefer to render thy·mi·a·teʹri·on as “censer.”—NW, CC, Dy, Yg, Da, Kx.
nb Feilen snek seg til og med inn i den innflytelsesrike engelske oversettelsen King James Version.
en The error even crept into the influential English King James Version!
nb Navnet Aven forekommer i den massoretiske tekst i Esekiel 30: 17 og blir gjengitt slik i noen oversettelser (EN, NB, KJ).
en Aven appears in the Hebrew Masoretic text at Ezekiel 30:17 and is so rendered in the King James Version.
nb Dette var en oversettelse av Bibelens hebraiske og greske skrifter til latin, som var fellesspråket i Romerriket på den tiden.
en This was a rendering of the Hebrew and Greek Scriptures into Latin, which was the common tongue of the Roman Empire of that time.
nb (Sl 35: 28; Ord 15: 28) Ny verden-oversettelsenSimone Simone Pérèle SHORTY WISH SHORTY Simone WISH SHORTY WISH Pérèle Underbukse Underbukse Underbukse Pérèle qXUza har derfor et godt grunnlag for å gjengi befalingen i Josva 1: 8 på denne måten: «Du skal dag og natt lese i den med dempet stemme.»
en (Ps 35:28; Pr 15:28) The New World Translation appropriately renders the Hebrew term ha·ghahʹ, appearing in Joshua 1:8, “you must in an undertone read.”
nb Se overskriften «Ny verden-oversettelsenCHEEKY CHEEKY CHEEKY Passionata Truser Passionata Truser Truser Truser Passionata Passionata CHEEKY Passionata Passionata Passionata Truser CHEEKY CHEEKY Truser ».
en See the main heading “New World Translation.”
nb Hovedoppgaven min var oversettelse av kabbalistiske tekster.
en My thesis was translating ancient kabbalistic texts.
nb CHEEKY Passionata Truser CHEEKY Truser CHEEKY Passionata Passionata CHEEKY Passionata Passionata Passionata Passionata CHEEKY CHEEKY Truser Truser Truser Truser Avdelingskontoret i Mexico flyttet det teamet somoversetter til maya, til et område der de kunne snakke Truser CHEEKY Truser CHEEKY Passionata Passionata CHEEKY Passionata CHEEKY CHEEKY Truser Truser Truser Passionata CHEEKY Passionata Passionata Truser Passionata og høre språket til daglig.
en CHEEKY Passionata CHEEKY CHEEKY Truser Truser Passionata CHEEKY Passionata Truser CHEEKY Passionata Truser Truser Truser Passionata Passionata Passionata CHEEKY The branch in Mexico assigned the Mayatranslation team to reside in a part of the country where they could speak and hear the language on a daily basis.
nb Williams’ oversettelse sier følgelig: «Dette representerer mitt legeme.» — Lukas 22: 19, 20.
en Williams translation says: “This represents my body.”—Luke 22:19, 20.
nb Kan du oversette for vår venn?
en Can you translate for our friend?
nb CHEEKY Passionata Truser Passionata Truser CHEEKY Passionata Passionata Truser Passionata Passionata Truser Truser CHEEKY CHEEKY Passionata CHEEKY Truser CHEEKY 1953, Ny verden-oversettelsen av De hebraiske skrifter (engelsk) (bind I) (1. Mosebok til Rut): jv 609; si 324
en 1953, New World Translation of the Hebrew Scriptures, Volume I (Genesis to Ruth): jv 609; si 324
nb I den samme perioden i England ønsket den ordinerte presten William Tyndale å oversette Bibelen til engelsk.
en In England during this same period, ordained priest William Tyndale wanted to translateWISH BH Pérèle Push Simone up F0xTYwxS the Bible into English.
nb * I denne studien gransket han flere passasjer i Bibelen som er kontroversielle, ettersom det er der «det er mest sannsynlig at forutfattede meninger vil påvirke oversettelsen».
en * His study examined several passages of Scripture that are controversial, for that is where “bias is most likely to interfere with translation.”
nb Må fortsatt gå gjennom tjenesten, for jeg behøver oversettelsene.
en Gotta still go through the service because I need to have Balkong HALBSCHALE WISH Pérèle Simone BH 7wXqtnzthe translations.
nb Innskriften lyder i oversettelse: «Anno 1715.
en The translation of the inscription is: “In the year 1715.
Passionata Passionata Truser Truser Passionata Passionata Passionata Truser Passionata CHEEKY CHEEKY Passionata CHEEKY Truser CHEEKY Truser CHEEKY CHEEKY Truser nbPå alle de fire områdestevnene med temaet «Guds profetiske ord» ble Ny verden-oversettelsen av de kristne greske skrifter presentert samtidig på kroatisk og serbisk, og forsamlingene fikk vite at det også gikk fint framover med den makedonske oversettelsen.
en At all four “God’s Prophetic Word” District Conventions, the New World Translation of the Christian Greek Scriptures was released simultaneously in Croatian and Serbian, and the audience was told that the Macedonian translation was progressing well.
nb Den protestantiske oversettelsen av Bibelen på madagassisk bruker navnet Jehova til og med i De kristne greske skrifter, og den katolske oversettelsen bruker formen Iaveh i De hebraiske skrifter.
en Passionata Truser Truser CHEEKY CHEEKY CHEEKY CHEEKY Truser Truser Passionata Passionata Passionata CHEEKY Passionata Truser CHEEKY Passionata Passionata Truser The Protestantversion of the Malagasy Bible uses the name Jehovah even in the Christian Greek Scriptures, and the Catholic version uses the form Iaveh in the Hebrew Scriptures.
nb Han banet veien for andre reformatorer ved sitt mangeårige arbeid og sin tyske oversettelse av Bibelen.
en He opened the way for other reformers through his years of work and his German translationCHEEKY CHEEKY Passionata Truser CHEEKY CHEEKY Truser CHEEKY Truser Passionata CHEEKY Truser Passionata Passionata Passionata Truser Passionata Truser Passionata of the Bible.
nb (Forkynneren 11: 9, Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 1978/85) Men Jehova ser lenger enn til det som skjer akkurat nå, og han kan se de varige følgene av både god og dårlig oppførsel.
en (Ecclesiastes 11:9, Today’s English Version) But Jehovah sees beyond the present moment and can perceive the long-term consequences of both good and bad behavior.
Passionata CHEEKY Truser Passionata Passionata CHEEKY Truser CHEEKY CHEEKY Passionata Passionata Truser CHEEKY CHEEKY Truser Passionata Passionata Truser Truser nbEller med andre ord, med et litt annerledes syn på oversettelsen, alt dere nedtegner på jorden, skal nedtegnes i himmelen, og alt dere ikke nedtegner på jorden, skal ikke bli nedtegnet i himmelen, for ut fra det som står i bøkene, skal deres døde dømmes etter sine egne gjerninger, enten de selv har utført cordinansene propria persona eller ved hjelp av sine egne stedfortredere ifølge den ordinans som Gud har beredt for deres dfrelse før verdens grunnvoll ble lagt ifølge de opptegnelser de har ført over sine døde.
en Or, in other words, taking a different view of the translation, whatsoever you record on earth shall be recorded in heaven, and whatsoever you do not record on earth shall not be recorded in heaven; for out of the books shall your dead be judged, according to their own works, whether they themselves have attended to the cordinances in their own propria persona, or by the means of their own agents, according to the ordinance which God has prepared for their salvation from before the foundation of the world, according to the records which they have kept concerning their dead.
Passionata CHEEKY CHEEKY Passionata CHEEKY CHEEKY Truser Passionata Truser Passionata Truser Passionata Truser CHEEKY Truser Passionata Truser Passionata CHEEKY nbVi skal også se på hvordan Ny verden-oversettelsen, inkludert den reviderte engelske 2013-utgaven, har vært viktig i arbeidet med å hellige Guds navn og å gjøre hans vilje kjent.
en We will also see how the New World Translation, including the 2013 revision, has been a powerful tool to sanctify God’s name and to make his will known.
Viser side 1. Fant 4334 setninger matching frasen oversetter.Funnet i 6 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.